Τα τρία νέα αρχεία έρχονται να προστεθούν στα δύο της προηγούμενης ανάρτησης, ελπίζω να βοηθήσουν!

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Α ΛΥΚ ΡΙΖΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Α ΛΥΚ -ΕΞΙΣ 1ου

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ