Το έργο παίχθηκε για τρίτη φορά σε επανάληψη, από μια ΚΕΓΕ εγκλωβισμένη στο επίπεδο, το ύφος και τη δυσκολία των θεμάτων των δύο προηγούμενων ετών. Έχουν πρακτικά εξαιρέσει από την ύλη όλα τα επώνυμα θεωρήματα (Bolzano, Rolle, Fermat, ΘΜΤ, εφαρμογές του ΘΜΤ), δηλαδή εξετάζουν τους μαθητές σε κλάσμα της ύλης στην οποία θα έπρεπε να εξετάζονται. Φέτος έκανε την εμφάνιση του και πρόβλημα (βγαλμένο από τη ζωή) το οποίο για να λυθεί δεν απαιτούσε – ως προς τα δύο ερωτήματα τουλάχιστον – γνώσεις Γ΄ Λυκείου. Μονοτονία, ακρότατα, σύνολο τιμών και κυρτότητα εξετάζονται μόνο και στα τρία θέματα ασκήσεων. Αν μιλήσουμε για το τι ύλη εξετάσθηκε, ακόμα και σε επίπεδο σελίδων σχολικού βιβλίου, θα μιλήσουμε για 49 από 200 σελίδες, οδηγώντας σε απόλυτη τυποποίηση!!!

Συμπέρασμα: Μαθηματικές δεξιότητες επιπέδου 1ης Λυκείου, πολλές πράξεις, απουσία μαθηματικής σκέψης. Κεντρική επιτροπή εξετάσεων ακατάλληλη, έτσι για να είναι σύμφωνη με τους πολιτικούς της προϊστάμενους.

Και του χρόνου.