Ακολουθεί ένα excel όπου μπορείτε να κάνετε τις δοκιμές σας. Μην πειράξετε καθόλου τα κελιά που έχουν μέσα τον αριθμό μηδέν (μέσος όρος, τελικό αποτέλεσμα κ.λ.π).

Είναι προφανές ότι ο συντάκτης έχει κάνει μ@@@α αφού το άριστα είναι πια όπως θα δείτε , το 18,94!!!

Υπολογισμός μορίων νέο

Τώρα διορθώθηκαν λίγο τα πράγματα, αν και ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί τι θα συμβεί στην περίπτωση όπου ο ΒΠΑ είναι πολύ μεγαλύτερος του μέσου όρου των γραπτών. Δοκιμάστε το νέο υπολογισμό εδώ!

Αντίγραφο του Υπολογισμός-μορίων-νέο