Για το Α4 στην Άλγεβρα: από το πρώτο αρχείο των επισυναπτόμενων , τις 2.17 (Β , Δ) , 2.20 (α, b), 2.21 και 2.23 (α,b).

Για το ΒΘ3 τις γελοίες ασκήσεις σε συντεταγμένες

Για το ΓΟ3, από το τρίτο αρχείο, τις  20 α,β , 21 α, b, c, 22 a, b, c

Για τα ΓΑ1 και ΓΑ2, όσες περισσότερες μπορείτε από το τελευταίο αρχείο.

ΑΛΓΕΒΡΑ Α 2.1-και 2.3

ΓΕΛΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ νέες

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ