Το διαγώνισμα που ακολουθεί το έχει φτιάξει η ΚΕΓΕ. Είναι προφανές πως η νέα μόδα στο διαγώνισμα, είναι να αντιμετωπίζουμε ερωτήματα που αφορούν μιγαδικούς, χρησιμοποιώντας κατάλληλες συναρτήσεις τις οποίες εμείς ορίζουμε. Λίγες μέρες μετά, έβαζαν το Β3 και έστελναν τους ανυποψίαστους καθηγητές στον “κουβά” – για τους μαθητές δε συζητάω. Οι απαντησούλες είναι συντομευμένες, ίσα για να καταλαβαίνει κάποιος πως λύνονται οι ασκήσεις, εξάλλου δε γράφω εγώ πανελλαδικές!

θέματα-προσομοίωσης-κατ.2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε προσομείωση