Ακόμα ένα διαγώνισμα , πριν αρχίσουμε τα αντίστοιχα με τα όρια. Κανονικής δυσκολίας, πιστεύω πως δύο ώρες είναι υπεραρκετές. Το δεύτερο αρχείο είναι οι ενδεικτικές λύσεις. Αν έχετε ερωτήσεις , διορθώσεις , παρατηρήσεις, στέλνετε στο b.bakouros@gmail.com.

ΕΠ2 – 2324

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠ2 – 2324