Επισυνάπτω ένα πολύ βαρύ σε έκταση και δυσκολία τρίωρο διαγώνισμα. Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας σε θέματα που έχουν πολύ γράψιμο, αρκετές δύσκολες πράξεις και – φυσικά – είναι στη νέα ύλη. Οι χειρόγραφες απαντήσεις βρίσκονται από κάτω! Καλό κουράγιο!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ CORONA2 – 1920

COR2 – 1

COR2 -2

COR2 -3

COR2 -4