Το διαγώνισμα που ακολουθεί είναι προϊόν συνεργασίας με τους εξαιρετικούς συναδέλφους Μιχάλη Κιτσώνα (Γ θέμα) και Γιώργο Τσαβαρή (Δ θέμα).  Προσέξτε, το διαγώνισμα δεν απαιτεί γνώσεις μεθόδων ολοκλήρωσης, θα πρέπει να μπορείτε να το λύσετε χρησιμοποιώντας τα “εργαλεία” που γνωρίζετε μέχρι και το κεφάλαιο των παραγώγων. Τρεις ώρες είναι μια λογική διάρκεια. Το αρχείο των λύσεων είναι ευγενική προσφορά του συνάδελφου μαθηματικού Θανάση Μπεληγιάννη, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά!

Το επόμενο διαγώνισμα θα είναι σε όλη την ύλη!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠ7 -2223

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-ΕΠ7-2223_ΛΥΣΕΙΣ-1