Το πρώτο επαναληπτικό διαγώνισμα για τις φετινές εξετάσεις, με τις λύσεις του σε ξεχωριστό αρχείο. Τα δύο πρώτα θέματα είναι εύκολα, το τρίτο μέτριο και το τέταρτο δύσκολο. Το διαγώνισμα δίνει έμφαση σε μονοτονία-ακρότατα-κυρτότητα-σύνολο τιμών με “παρούσες” όλες τις δύσκολες εξηγήσεις και αρκετούς υπολογισμούς στο 4ο θέμα. Δεν περιέχει πρόβλημα , αφού οι φετινοί υποψήφιοι έχουν ήδη ένα μεγάλο πρόβλημα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για 2,5 ώρες είναι μια χαρά. Οι λύσεις είναι χειρόγραφες και σε κάποια σημεία περιληπτικές – μην περιμένετε να γράψω ακόμα και τα απλά DLH.  Προσπαθήστε το!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ COR1 2021

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ COR1-2021