Σκέφτηκα ότι αρκετοί συνάδελφοι – κυρίως νεοδιόριστοι – θα μπουν σε διαδικασία αξιολόγησης για τη μονιμοποίηση τους και εκεί είναι απαραίτητο να έχουν οργανώσει τη δουλειά τους, με σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας κ.λ.π. Θεωρώ ότι η προετοιμασία των φύλλων εργασίας που δίνονται σε μαθητές είναι μια χρονοβόρα και αρκετά σύνθετη διαδικασία.

Σήμερα ανεβάζω δύο αρχεία, το ένα στη διάταξη και το άλλο σε απόλυτες τιμές. Η οργάνωση έχει ως εξής: Στο πρώτο κομμάτι υπάρχει οργανωμένα η θεωρία με κάποιες μεθοδολογίες, στο δεύτερο υπάρχουν τα λυμένα παραδείγματα (έτσι μπορείτε να λύνετε στον πίνακα μαζί με τους μαθητές τουλάχιστον τις βασικές ασκήσεις, χωρίς τα παιδιά να καθυστερούν για να κρατήσουν σημειώσεις) , στο τρίτο κομμάτι υπάρχουν ασκήσεις (με τον αντίστοιχο χώρο) για να λυθούν μέσα στην τάξη από τα παιδιά. Η κάθε ενότητα κλείνει με την παράθεση των πιο αντιπροσωπευτικών ασκήσεων από την Τράπεζα θεμάτων (η οργάνωση των ασκήσεων της τράπεζας ανήκει στο askisopolis.gr και τον κύριο Μιχαήλογλου). Φυσικά, το αρχείο δεν είναι για μία διδακτική ώρα. Θα έλεγα για παράδειγμα, ότι το 1ο αρχείο μπορεί να “απλωθεί” σε τρεις διδακτικές , αλλά αυτό θα το κρίνετε εσείς! Σε αυτή τη φάση, δεν το συνδυάζω με υπολογιστές και έτοιμο λογισμικό γιατί – ειδικά για αυτές τις δύο ενότητες – δεν πιστεύω ότι βοηθάει τα παιδιά, απλά καθυστερεί το μάθημα. Η κάθε ενότητα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχα με τις διδακτικές ώρες σχέδια μαθήματος και αυτό έχει να κάνει και με το γνωστικό επίπεδο των τμημάτων στα οποία απευθυνόμαστε.

Σε αυτή την πρώτη ανάρτηση, τα πάντα είναι σε pdf , αλλά αν κάποιος θέλει τα αντίστοιχα αρχεία σε word και ξεκλείδωτα ή/και αντίστοιχα σχέδια μαθημάτων, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μου στέλνοντας mail στη διεύθυνση : b.bakouros@gmail.com.

Θα επανέλθω και με τα υπόλοιπα κεφάλαια της Α Λυκείου ή και της Β Λυκείου.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Α ΛΥΚ ΑΛΓ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Α ΛΥΚ ΑΛΓ ΑΠΟΛΥΤΑ