Ακολουθεί μια τετράδα ωριαίων τεστ. Τα δύο πρώτα είναι για κανονικούς μαθητές, τα επόμενα δύο είναι για μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ή είναι πολύ χαμηλά σε επίδοση. Το 100/100 είναι δύσκολο. Για μαθητές που θέλουν να δουν λύσεις, μπορούν να στείλουν mail στο γνωστό: b.bakouros@gmail.com.

https://bakouros.gr/wp-content/uploads/2024/03/ΤΕΣΤ-ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ-2ου-ΒΑΘΜΟΥ-1.pdf