Επισυνάπτω το τεστ. Το πρώτο αρχείο έχει και τις λύσεις των ασκήσεων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΣΤ ΣΕ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Α Λυκείου

ΤΕΣΤ ΣΕ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Α Λυκείου