Υπάρχουν 85 ερωτήσεις Σ-Λ με τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό αρχείο. Μην κάνετε ζαβολιές ! Αν έχετε ενστάσεις, στείλτε mail στο b.bakouros@gmail.com Διορθωμένο το αρχείο με τις απαντήσεις, από λάθος είχα ανεβάσει τις απαντήσεις για τα Σ-Λ που περιλάμβαναν μιγαδικούς! Συγνώμη σε όσους παιδεύτηκαν!

ΣΩΣΤΟ -ΛΑΘΟΣ 2016

Αντίγραφο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΣΩΣΤΑ-ΛΑΘΟΣ1