Ένα αρχείο με όλες τις βασικές γνώσεις από τα προηγούμενα σχολικά έτη και ασκήσεις για να βεβαιωθείτε (με τις απαντήσεις τους). Περιλαμβάνονται και στοιχειώδεις τριγωνομετρικές ανισώσεις. Προσπαθήστε να τις εφαρμόσετε στην τελευταία άσκηση που ζητά να βρείτε τα πεδία ορισμού σε διάφορες συναρτήσεις.

https://bakouros.gr/wp-content/uploads/2024/07/Προαπαιτούμενα-για-Γ-Λυκείου-ασκήσεις.pdf