Εννοείται, πως αυτή αφορά και τα αόριστα ολοκληρώματα. Επίσης, όπου βλέπετε να χρησιμοποιώ εκφράσεις όπως “αποτετραγωνισμός” ή άγνωστους τύπους τριγωνομετρίας, αγνοήστε την αντίστοιχη συμβουλή.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ