Για την Α  Γυμνασίου, έχουμε μιλήσει μόνο για πρόσθεση – αφαίρεση και παρενθέσεις. Το αρχείο με τη θεωρία περιέχει και άλλες πράξεις, θα τα δούμε από βδομάδα!  Από ασκήσεις, έχετε δύο πινακάκια να συμπληρώσετε!

Πράξεις ρητών- φύλλα εργασίας- θεωρία – ασκήσεις

Πινακάκι 1 – ΑΕΞΑΠ10

Για την Β Γυμνασίου, η θεωρία που έχουμε κάνει είναι μέχρι και τον υπολογισμό των διαφορών μηκών και ακτίνων, τα υπόλοιπα από βδομάδα! Από το αρχείο με τις ασκήσεις, να κάνετε τις έξι πρώτες:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ-ΒΕΞΑΠ13