Ακολουθούν δύο αρχεία με ασκήσεις κλασμάτων συνολικά. Το δεύτερο αρχείο έχει προβλήματα στα κλάσματα, από αυτά που στο Δημοτικό λέγαμε προβλήματα αναγωγής στη μονάδα. Υπάρχουν απαντήσεις για να τσεκάρετε την προσπάθειά σας!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Προβλήματα και απλοποιήσεις με κλάσματα