Εντάξει, κάθισα και “μάζεψα” όλη τη θεωρία για τη Β΄ Γυμνασίου, έφτιαξα και Σωστά-Λάθος,  έτσι μήπως και φιλοτιμηθούν και τίποτα μετεξεταστέοι να διαβάσουν λιγάκι. Για τους υπόλοιπους, θα φανεί χρήσιμο πολύ-πολύ αργότερα.

ΘΕΩΡΙΑ Β ME ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ