Απαντήσεις στα θέματα Β και Γ Γυμνασίου. Η απάντηση στο 4ο θέμα της Γ δεν είναι πλήρης, προβληματίζομαι πως να εξηγήσω με γνώσεις που έχουν τα παιδιά στην Γ , οπότε πάει με δοκιμές… .

PROBLEM_EYKLEIDH_2019_01_19_v2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΚΛΕΙΔΗ 2019 ΓΙΑ 1