Οι ασκήσεις ακολουθούν τη νέα ύλη και περιλαμβάνουν και το θεώρημα του Θαλή. Επίσης, δεν είναι αντιγραφή από βοηθήματα!

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Γ Γυμνασίου 2017-18