Μια μικρή συλλογή ασκήσεων στα πολυώνυμα , με τις απαντήσεις τους (σε παρένθεση, δίπλα από κάθε άσκηση) για να “μαζέψουμε” το κεφάλαιο.

Επαναληπτικές ασκήσεις στα πολυώνυμα