Διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας, για μια διδακτική ώρα. Σε word πάλι, για όποιον συνάδελφο θέλει να το χρησιμοποιήσει! Για λύσεις , μου στέλνετε mail στο b.bakouros@gmail.com

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ