Για όσους τελείωσαν την προετοιμασία των μιγαδικών, είναι μια καλή δοκιμασία. Δεν είναι και το δυσκολότερο που μπορείτε να βρείτε, αλλά σε αυτή τη φάση είναι ότι πρέπει. Οι (συνοπτικές) απαντήσεις υπάρχουν στο τέλος.

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ 14-15