Η προσωπική μου εκτίμηση για τα θέματα του 2015, είναι πως τα Μαθηματικά θα είναι στο ίδιο επίπεδο δυσκολίας με εκείνα του 2012 ή του 2014, μπορεί και λίγο πιο εύκολα, αφού η νέα φιλοσοφία είναι “μη βάζεις δύσκολα στα παιδιά”. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και το παρακάτω διαγώνισμα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΕΥΘ 6 -2015