Για να μην χαλαρώνουμε: Ένα τυπικό διαγώνισμα στην ύλη έως το ρυθμό μεταβολής με έμφαση στις εφαπτόμενες και τον ορισμό της παραγώγου. Δύο ώρες είναι αρκετές νομίζω. Οι λύσεις στις αμέσως επόμενες ημέρες!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠ4 – 2223