Διαγώνισμα 2,5 ωρών με έμφαση σε εφαπτόμενες, παραγωγισιμότητα αλλά και ρυθμό μεταβολής.  Δεν είναι εύκολο, όπως δεν θα είναι εύκολα και τα φετινά θέματα ! Για λύσεις, στέλνετε ένα mail στη διεύθυνση b.bakouros@gmail.com.

Καλό κουράγιο!

ΕΠΑΝ2 – 1920