Ένα εντελώς νέο διαγώνισμα στα όρια, για όσους έχουν δουλέψει με όλες τις βασικές ασκήσεις. Μέτριας δυσκολίας, μεγάλης έκτασης, με κάποια “λεπτά” σημεία και – σχετικά – δύσκολη θεωρία: Δεν έχει αποδείξεις, έχει όμως δικαιολογήσεις – πιθανά με αντιπαραδείγματα. Δουλέψτε το για τρεις ώρες τίμια και έχετε υπόψη σας όσοι γνωρίζετε De l’ Hospital ότι δεν θα σας βοηθήσει στα δύσκολα. Οι λύσεις αύριο – μεθαύριο.

ΕΠ3 – 2324