Τα αρχεία που ακολουθούν έχουν ένα ζευγάρι ισοδύναμων διαγωνισμάτων στο εσωτερικό γινόμενο. Τα έχω ήδη δοκιμάσει σε τμήμα (μέτριο, με όχι καλά αποτελέσματα). Χρόνος γραφής των απαντήσεων περίπου 12 λεπτά. Στο δεύτερο αρχείο οι ενδεικτικές λύσεις.

ΓΡΑΠΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ (2)

CamScanner 12-04-2022 11.50 λυσεις τεστ