Τεστάκι σε τετράδα. Χρειάζεται μια διδακτική ώρα για να απαντηθεί.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ (με απαντήσεις)