Αν αποφασίσετε να την χρησιμοποιήσετε, παρακαλώ θυμηθείτε να με αναφέρετε !

Παραγοντική ολοκλήρωση