Ακολουθούν δύο αρχεία: Το ένα με τις εκφωνήσεις 11 ασκήσεων και το άλλο με τις χειρόγραφες λύσεις τους. Οι ασκήσεις είναι για την κάλυψη μόνο της 1ης παραγράφου της αντίστοιχης ενότητας, θα ακολουθήσουν άλλες για τις υπόλοιπες παραγράφους.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ(1) – 2122

Λύσεις για ευθεία (1)-2122