Αρκετές από τις σελίδες που ακολουθούν, τις δίνω (όταν αυτό είναι εφικτό) σε φωτοτυπίες στα παιδιά – σίγουρα όλα τα φύλλα εργασίας. Δεν είναι αυτόνομο βιβλίο, αλλά συμπληρώνει το σχολικό , δηλαδή περιλαμβάνει περισσότερες ασκήσεις και θεωρία κυρίως στα κομάτια που το σχολικό “πάσχει”. Χωριστά, ένα αρχείο – αφιέρωμα στις γεωμετρικές κατασκευές. Θα χαρώ να ακούσω την κριτική σας σε σχόλια (τα καλά λόγια – αν υπάρχουν – μη μου τα γράφετε: Είμαι και εγώ ευάλωτος στην κολακεία και δε θέλει πολύ για να καβαλήσει κάποιος το καλάμι).

ΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ Α

ΒΟΗΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ