Τι νομίζετε;; 121 μέρες έμειναν για τα Χριστούγεννα!!!

Αναθεωρημένες, εμπλουτισμένες και με διαφορετικό πνεύμα, να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις τις σχολικές και – αργότερα- τις εξεταστικές. Δεν είναι ασκήσεις για μαθηματικούς  διαγωνισμούς, αλλά για όσους θέλουν να είναι “ήσυχοι” ότι έχουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μην έχουν εκπλήξεις στο μαθηματικό τους μέλλον.

Σε ξεχωριστό αρχείο οι λύσεις αναλυτικά – οι λύσεις ξεκινούν με το πρώτο κομμάτι, ασκήσεις 2.1-και 4.7 και θα εμπλουτίζονται σταδιακά. Βέβαια, σε πολλές  ασκήσεις, στο τέλος των εκφωνήσεων υπάρχει η τελική απάντηση.

Καλό ξεκίνημα!

ΑΛΓΕΒΡΑ Α 2018-19

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α 2018-2019