Κάποιες από τις ασκήσεις  χρειάζονται και βασικές γνώσεις εξισώσεων , ενώ θυμηθείτε ότι στις ασκήσεις όπου δίνεται το σχήμα, πρέπει να δικαιολογείτε τις τιμές που υπολογίζετε για τις γωνίες που λείπουν.  Οι ασκήσεις προσφέρονται σε word!

ΑΣΚ. ΣΕ ΠΑΡ. ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΘΡ. ΓΩΝΙΩΝ 19