Συμπληρωματικές των ασκήσεων του σχολικού και επέκτασή τους. Υπάρχουν κάποιες που απαιτούν συνδυασμό των δύο προόδων καθώς και αρκετές που προϋποθέτουν τη σωστή κατανόηση της έννοιας του αθροίσματος ν πρώτων όρων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ