Είναι στα προαπαιτούμενα για την τάξη, αφορούν βασικές γνώσεις υπολογισμού από  Α΄ και Β΄Γυμνασίου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ