Μερικές ασκήσεις για την εμπέδωση των περιπτώσεων σε άθροισμα και γινόμενο ριζών. Υπάρχουν οι λύσεις για να ελέγξετε, ενώ οι ασκήσεις μπορούν να δοθούν συμπληρωματικά εκείνων του σχολικού βιβλίου από όποιον συνάδελφο το θελήσει!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ (2)

Απαντήσεις ασκήσεις σε άθροισμα και γινόμενο