Περιηγηση στην Ετικετα

Παραγοντοποίηση

images2

Γ Γυμνασίου 1ο Κεφάλαιο Άλγεβρα (Λίγη θεωρία, πολλές ασκήσεις)

Μια νέα προσέγγιση για τη Γ Γυμνασίου που αποβλέπει στην εξάσκηση των μαθητών με ασκήσεις παράλληλες του σχολικού βιβλίου και έμφαση σε ταυτότητε...
Περισσότερα

images3

Ασκήσεις σε παραγοντοποίηση Γ΄ Γυμνασίου (με απαντήσεις)

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως φύλλο εργασίας, αφού ξεκινάνε από τα στοιχειώδη και τελειώνουν - κατηγοριοποιημένα - στις πιο δύσκολες. Η συγκε...
Περισσότερα