Παρατίθενται σε πίνακα οι βασικές “συνταγές” δουλειάς για τις δευτεροβάθμιες παραμετρικές εξισώσεις και ανισώσεις. Θα πρέπει βέβαια να μπορείτε να συμπληρώσετε και μόνοι σας το δεξιό τμήμα του πίνακα που θα δείτε παρακάτω. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες μικρές λεπτομέρειες- ειδικές περιπτώσεις που δεν έχουν αναφερθεί, αλλά μην ανησυχείτε: Αν είστε πραγματικά πολύ καλοί, θα λύσετε τις αντίστοιχες ασκήσεις που μπορεί να σας τύχουν.

ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΩΝΥΜΟ