Άρχισαν τα όργανα!!!

Ένα κανονικό διαγώνισμα, με τις υποδείξεις-λύσεις στην 3η σελίδα. Παλέψτε πριν πάτε στην εύκολη λύση της υπόδειξης. Τις μονοτονίες μπορείτε όπου χρειάζεται να τις δείχνετε και με παραγώγους (όσοι έχετε φτάσει μέχρι εκεί!). Οι υποδεικνυόμενες λύσεις είναι οι γρηγορότερες αλλά όχι και οι μοναδικές.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΠ1-1516