Το διαγώνισμα επικεντρώνεται στις συνέπειες του ΘΜΤ και τη μονοτονία συναρτήσεων. Δεν έχει ιδιαίτερη δυσκολία και δεν έχει πολλές πράξεις – το χρησιμοποίησα ήδη για ενδοσχολικό διαγώνισμα δύο διδακτικών ωρών. Οι απαντήσεις είναι ευγενική προσφορά -για μια ακόμα φορά -από το συνάδελφο Γιάννη Μπέη!

ΕΠ4 – 2122

ΕΠ4-2122- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΜΠΕΗΣ)