Στις παρενθέσεις στο τέλος κάθε γραμμής, βρίσκεται το αποτέλεσμα που ζητάμε. Προσοχή! Σε κάποιες χρησιμοποιούμε και την ταυτότητα της διαφοράς ή του αθροίσματος κύβων που από πρόπερσι αποτελεί “απαγορευμένη γνώση” για την τρίτη Γυμνασίου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ