Το πρώτο μάθημα για την Α Γυμνασίου έγινε σήμερα το πρωί. Υπήρξαν 1-2 άτομα από τους εγγεγραμμένους μαθητές που δεν μπόρεσαν να «μπουν» στην πλατφόρμα και τη σύνοδο. Το μάθημα αφορούσε επανάληψη στα ποσοστά με βασικό εργαλείο μια παρουσίαση, την οποία μπορείτε να βρείτε παρακάτω . Το δεύτερο αρχείο , είναι ασκήσεις επανάληψης στα ποσοστά. Όσοι από εσάς τις λύσετε, μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας ηλεκτρονικά στο:  petritseiogymlix@gmail.com

Οι απαντήσεις μπορούν να είναι γραμμένες σε υπολογιστή ή να βγάλετε φωτογραφία τις χειρόγραφες απαντήσεις σας και να τις επισυνάψετε!

Τα αρχεία είναι αναρτημένα και στο eclass.sch.gr (ΠΣΔ).

Παρουσίαση Ποσοστά

ΠΟΣΟΣΤΑ