Περιηγηση στην Κατηγορια

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ασκήσεις στο άθροισμα ρητών παραστάσεων, με απαντήσεις.

Στις παρενθέσεις στο τέλος κάθε γραμμής, βρίσκεται το αποτέλεσμα που ζητάμε. Προσοχή! Σε κάποιες χρησιμοποιούμε και την ταυτότητα της διαφοράς ή ...
Περισσότερα

imag

Διαγωνίσματα με απαντήσεις σε τριγωνομ (Β Γυμν) Ρητές (Γ Γυμν)

Προσέξτε ποια ομάδα θεμάτων είχατε για να μην τρομάξετε με τα αποτελέσματα. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ...
Περισσότερα

Φύλλα εργασίας

Απευθύνονται σε μαθητές αλλά και συναδέλφους. Στα πολυώνυμα, στο τέλος της σελίδας, υπάρχουν οι απαντήσεις, συνεπώς οι μαθητές μπορούν να ελέγχου...
Περισσότερα