Ακολουθούν δύο αρχεία ξεχωριστά για πρόσθεση,αφαίρεση και πολ/μο αριθμού με διάνυσμα. Τα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση από συναδέλφους – αν και εφόσον αυτό συμβεί. Το πρώτο αρχείο έχει και ασκήσεις, το δεύτερο έχει αναλυτική μεθοδολογία μέσα από αρκετές λυμένες ασκήσεις. Ελπίζω να φανούν χρήσιμα!

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ