Επισυνάπτω ένα αρχειάκι σε αρχείο pdf . Προσπαθήστε να το αναπαράξετε στο Geogebra και στείλτε το με το όνομά σας στο e-mail που είπαμε : petritseiogymlix@gmail.com

Αν δε βλέπετε καλά το σχήμα στο pdf, επιλέξτε μεγέθυνση. Τα ονόματα των σημείων μπορείτε να τα αλλάξετε, αλλά πρέπει να τηρήσετε το άνοιγμα της γωνίας καθώς και τα μήκη των τμημάτων που σημειώνονται. Τα μήκη που δεν δίνονται, ρυθμίστε τα όπως εσείς νομίζετε.

Geo-σχέδιο 1