Ονομάστε μόνοι σας τις εγγεγραμμένες και επίκεντρες γωνίες στα παρακάτω σχήματα και υπολογίστε τις !

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΕΣ-ΕΓΓΝΕΣ