Απευθύνονται σε μαθητές αλλά και συναδέλφους. Στα πολυώνυμα, στο τέλος της σελίδας, υπάρχουν οι απαντήσεις, συνεπώς οι μαθητές μπορούν να ελέγχουν άμεσα τα ευρήματά τους.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ