Πιστεύετε ότι είστε αρκετά καλοί; Αν η απάντηση είναι ναι, δικαιολογείστε την απάντησή σας.

ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ (Τριώνυμο Α΄ Λυκείου)