Τετράδα απλών τεστ που απαιτούν όμως και πράξεις με ρίζες.

ΤΕΣΤ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ